Archief van
Categorie: Onderwijsdagen2006

SURF Onderwijsdagen 2006

Netgeneratie en onderwijsvernieuwing: romantisch beeld van de protestgeneratie?

Netgeneratie en onderwijsvernieuwing: romantisch beeld van de protestgeneratie?

Een matige sessie over de netgeneratie. De netgeneratie gaat op een andere – lees: voor de netwerksamenleving geschikter geachte – manier om met communicatie en informatie en het onderwijs moet hierop inspelen. Deze constatering wordt kritisch onder de loep genomen. Presentatie én zeer beperkte discussie rondom drie vragen: Over wie hebben we het eigenlijk? Vormen anders communiceren en anders met informatie omgaan zonder meer dé sleutels om te overleven in de netwerksamenleving? Zijn de oplossingen die het onderwijs bedenkt wel…

Lees Meer Lees Meer

Identificatie/authenticatie in het hoger onderwijs

Identificatie/authenticatie in het hoger onderwijs

De presentatie over identitymanagement en authenticatie behandelt de droom voor 2025 en de werkelijkheid van 2006. De droom voor 2025 laat zien hoe vanzelfsprekend, eenvoudig en veilig de toegang tot systemen in 2025 kan zijn. Na de korte droom of vooruitziende blik komen we snel met de voeten terug op de vloer om te kijken wat vandaag gedaan moet worden om de droom van morgen mogelijk te maken. Aan de hand van de casus van het Emerge consortium wordt behandeld…

Lees Meer Lees Meer

Top-down versus bottom-up: implementatie van ICT in het onderwijs

Top-down versus bottom-up: implementatie van ICT in het onderwijs

In deze sessie wordt voortgeborduurd op het in 2004-2005 door expertisecentrum Cetis van de Hogeschool Utrecht uitgevoerde onderzoek naar succesfactoren voor instellingsbrede implementatie van ICT in het onderwijs (in het kader van e-learning research). Er wordt een discussie gevoerd over een drietal stellingen aan de hand van praktijkvoorbeelden van implementatie van ICT in het onderwijs. De stellingen hebben alledrie te maken met een klassiek besturingsdilemma: top-down of bottom-up? Eigenlijk komt het erop neer dat beide manieren van implementeren mogelijk zijn…

Lees Meer Lees Meer

Surfen over Glad IJs: veranderstrategieën en ICTO-implementatie

Surfen over Glad IJs: veranderstrategieën en ICTO-implementatie

Deze sessie is gebaseerd op het eLearning onderzoek naar de effectiviteit van ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs. In het onderzoeksrapport wordt geen blauwdruk geleverd, maar eerder een verzameling van indicaties en ‘tools’ met behulp waarvan managers zelf beter kunnen bepalen waar de organisatie zich bevindt, welke kritische factoren en aspecten in ogenschouw moeten worden genomen, en op welke verschillende manieren men tot effectieve strategieën en hun ‘implementatie’ kan komen. Deze strategieën zijn afhankelijk van de ‘orde’ van problemen: soms kan…

Lees Meer Lees Meer

Connectivism: A learning theory for a digital age

Connectivism: A learning theory for a digital age

In deze sessie wordt ingegaan op de verschillende leertheorieen en dat de wereld is veranderd sinds behaviorisme, cognivisme en constructivisme. Nu is er de theorie van het connectivisme. Heb je een vraag en/of probleem en je legt dat aan iemand voor dat moet hij/zij weten bij wie die informatie te vinden is. Je maakt gebruik van het netwerk. Vergelijk de huisarts. Hij lost het niet zelf op maar weet naar wie hij voor bepaalde zaken moet door verwijzen. Hij maakt…

Lees Meer Lees Meer

Wiki- en bloggebruik tijdens conferenties!

Wiki- en bloggebruik tijdens conferenties!

Voor het eerst wordt voor een educause edutrip gebruik gemaakt van een weblog en een wiki. In deze sessie wordt teruggekeken op de de ervaringen die opgedaan zijn tijdens Educause2006 in Dallas. Het weblog werd vooral gebruikt om de sfeer van de reis, de interviews, filmpjes vast te leggen. Daardoor onstaat er een soort dagboek van een studiereis, die ook te volgen is voor thuisblijvers. Het wiki werd gebruikt voor verslaglegging van sessies. Er was voor gekozen om als er…

Lees Meer Lees Meer

Preconferentie: Digitaal Portfolio onder druk

Preconferentie: Digitaal Portfolio onder druk

Tijdens deze preconference zal SURF NL Portfolio en Kennisnet ingaan op de druk die nu ontstaat rondom Digitaal Portfolio. Er zal ingegaan worden op 3 invalshoeken: Het implementeren moet hand in hand gaan met onderwijsvernieuwing (Marcel Kemper) De netgeneration wil werken met hun eigen tools (Paul Siepman en Misja Hoebe) De doorlopende leerlijnen vereisen de mogelijkheid van uitwisseling van gegevens. (Joost van Eck en Jan Bartling) Een goede preconferentie. Beter was geweest twee onderwerpen te bespreken. Het derde onderwerp kwam…

Lees Meer Lees Meer