Klooster HulsbergenVandaag even wandelen langs de IJssel bij Wapenveld (foto-overzicht). Je heb daar het Klooster Hulsbergen bos. Het bos ligt in de uiterwaarden van de IJssel. Een klein bosje zo klem tussen het Apeldoorns Kanaal en de IJssel. Nu is het Apeldoorns Kanaal gewoon een kanaal. Vroeger een belangrijke vaarroute tussen Apeldoorn en de IJssel. Men heeft plannen om het kanaal weer bevaarbaar te maken.
We wandelen in de zon en wat opvalt is hoe groen het gras nog is. Je kunt echt zien dat de winter nog lang niet in aantocht is. Omdat het bos zo klein is heb je regelmatig doorkijkjes naar de IJssel of naar kolken die ontstaan zijn door dijkdoorbraken. We lopen een stukje op de IJsseldijk en het is er druk. Er rijden veel auto’s en vaak veel te hard. Op de terugweg lopen we nog langs de ijsbaan. Hij ligt er leeg en verlaten bij. We rijden in de auto terug langs de grote en dure huizen van Hattem.

ZalkerveerLekker even wandelen in het zalkerbos (foto-overzicht). Het Zalkerbos is erg oud en bestaat al sinds 1200. Bij Zalk zijn ook zgn stroomruggen. Het is lichtelijk bewolkt, maar zo nu en dan breekt de zon door, waardoor er schitterende plaatjes ontstaan. Eerst lopen we naar het Zalkerveer, een klein pontje over de IJssel. Aan de overkant kom je dan uit in ’s Heerenbroek. Het water van de IJssel is erg rustig en staan voor mijn gevoel redelijk laag. Het Zalkerstrand ligt er verlaten bij. Wel staat er een bank in het water. De jeugd van Zalk heeft blijkbaar deze bank ergens uit gegraven en langs het water gezet. Daarna lopen we het Zalkerbos in. Eigenlijk gewoon een bomenrand om een aantal weilanden, maar blijkbaar wel erg oud. De zon breekt door de wolken waardoor we de hele weg verder lekker in de zon lopen. De hele omgeving kleurt er geel van.

18 NOVEMBER 2006 – ELBURG – Botterstichting Elburg heeft een paar antieke botters in de aanbieding. Een daarvan, de EB17, is deze week in Elburg gearriveerd.

eb17Al eerder heeft de Stichting tot behoud van Elburger Botters antieke boten gekocht en tegen aantrekkelijke regelingen overgedaan aan anderen. De doelstelling van de stichting omvat onder meer ‘het behoud van originele Elburger botters voor Elburg’. Dat doel kan op verschillende manieren worden verwezenlijkt. De laatste jaren hanteert de stichting de volgende werkwijze: zelf boten opkopen en via uiteenlopende regelingen beheerders vinden die de schepen onderhouden en ermee varen.

Zo ging eerder in 2005 de pluut EB18 naar een particulier, kwam de botter EB1 begin dit jaar in bruikleen bij gehandicaptenzorg Pluryn Werkenrode, en werd kort geleden schouw EB50 doorverkocht aan een particulier. Allemaal met de nadrukkelijke voorwaarde dat de houten schuiten Elburg als thuishaven houden. Inmiddels ligt er een behoorlijke historische vloot aan de kade.

Lees verder

Onderwijsdagen 2006
Een matige sessie over de netgeneratie. De netgeneratie gaat op een andere – lees: voor de netwerksamenleving geschikter geachte – manier om met communicatie en informatie en het onderwijs moet hierop inspelen. Deze constatering wordt kritisch onder de loep genomen.

Presentatie én zeer beperkte discussie rondom drie vragen:

  1. Over wie hebben we het eigenlijk?
  2. Vormen anders communiceren en anders met informatie omgaan zonder meer dé sleutels om te overleven in de netwerksamenleving?
  3. Zijn de oplossingen die het onderwijs bedenkt wel zo toegesneden op de netgeneratie? Zijn de oplossingen adequaat om mensen optimale kansen te bieden deel te nemen aan de netwerksamenleving?

Er werd gesproken over het veranderende jeugddomein. Vroeger had je vaste domeinen. Je ging naar school, je oefende een vak uit, je ging trouwen, kreeg kinderen en ging met pensioen en ging dood.

Nu moet een leerling zijn eigen jeugdcultureel leerkapitaal opbouwen. De student/leerling is op zoek naar mensen die passievol zijn en deuren openen naar kennis en kennissen.

Er werd in de zaal nog wel hardop afgevraagd wat er nu anders is dan vroeger. Het lijkt heel anders, maar de voorbeelden die genoemd werden, gelden net zo goed voor mensen 40 jaar geleden.

De spreekster is op dit onderwerp gepromoveerd en op haar site staat het proefschrift 

Onderwijsdagen 2006
De presentatie over identitymanagement en authenticatie behandelt de droom voor 2025 en de werkelijkheid van 2006.

De droom voor 2025 laat zien hoe vanzelfsprekend, eenvoudig en veilig de toegang tot systemen in 2025 kan zijn.

Na de korte droom of vooruitziende blik komen we snel met de voeten terug op de vloer om te kijken wat vandaag gedaan moet worden om de droom van morgen mogelijk te maken.
Aan de hand van de casus van het Emerge consortium wordt behandeld welke stappen daar gezet worden om de toekomst dichterbij te brengen.

De casus komt niet goed uit de verf. Er blijken in de zaal toch nog wel veel vragen te zijn over de haalbaarheid van het geheel en vooral de traagheid waarmee dingen gedaan worden. De algemene indruk is dat als we in dit tempo doorgaan, we inderdaad pas in 2025 het geregeld hebben.

SURFnet is bezig met het inrichten van de federatieve structuur en als alles meezit is dat in 2007 operationeel.

Onderwijsdagen 2006
In deze sessie wordt voortgeborduurd op het in 2004-2005 door expertisecentrum Cetis van de Hogeschool Utrecht uitgevoerde onderzoek naar succesfactoren voor instellingsbrede implementatie van ICT in het onderwijs (in het kader van e-learning research).

Er wordt een discussie gevoerd over een drietal stellingen aan de hand van praktijkvoorbeelden van implementatie van ICT in het onderwijs. De stellingen hebben alledrie te maken met een klassiek besturingsdilemma: top-down of bottom-up?

Eigenlijk komt het erop neer dat beide manieren van implementeren mogelijk zijn en dat het van het type implementatie afhangt. Grappig is dat ook de Hogeschool Windesheim heeft meegedaan aan dit onderzoek.
Er is wel een handig referentiekader ontwikkeld:

Referentiekader

Het onderzoek is ook digitaal beschikbaar: http://www.surf.nl/publicaties/index2.php?oid=192

GRONINGEN (ANP) – De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) heeft per ongeluk vrijwel alle medewerkers een ‘ontslagmail’ gestuurd. Circa 7000 werknemers kregen maandag het bericht in hun inbox.In de email viel te lezen dat hun dienstverband is beëindigd en dat daarom het persoonlijk e-mailadres komt te vervallen.

,,Een foutje in het mailsysteem”, zo omschrijft een woordvoerder van de RuG het voorval dinsdag. De afdeling gemeenschappelijk administratief internet, de afzender van het bericht, kreeg per kerende post honderden mailtjes van ongeruste medewerkers terug.

bron

Onderwijsdagen 2006
Deze sessie is gebaseerd op het eLearning onderzoek naar de effectiviteit van ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs.

In het onderzoeksrapport wordt geen blauwdruk geleverd, maar eerder een verzameling van indicaties en ‘tools’ met behulp waarvan managers zelf beter kunnen bepalen waar de organisatie zich bevindt, welke kritische factoren en aspecten in ogenschouw moeten worden genomen, en op welke verschillende manieren men tot effectieve strategieën en hun ‘implementatie’ kan komen.

Deze strategieën zijn afhankelijk van de ‘orde’ van problemen: soms kan de verandering aangepakt worden met projectmatig werken, soms met het starten van een beleidscyclus, maar bij slecht te definiëren problemen, instabiele situaties, en onvoorspelbare interactiepatronen moet zelfs het herdefiniëren van kernwaarden ter hand worden genomen.

In de sessie wordt ingegaan op de verschillende ‘orden’ en vanuit elke orde wordt er een voorbeeld gegeven vanuit de praktijk situatie van de UvA. Een heldere en duidelijk sessie met humor.
Op de e-learningsite wordt er nog uitvoerig ingegaan op dit rapport:

http://elearning.surf.nl/e-learning/onderzoek/2991.

Onderwijsdagen 2006

In deze sessie wordt ingegaan op de verschillende leertheorieen en dat de wereld is veranderd sinds behaviorisme, cognivisme en constructivisme.

Nu is er de theorie van het connectivisme. Heb je een vraag en/of probleem en je legt dat aan iemand voor dat moet hij/zij weten bij wie die informatie te vinden is. Je maakt gebruik van het netwerk. Vergelijk de huisarts. Hij lost het niet zelf op maar weet naar wie hij voor bepaalde zaken moet door verwijzen. Hij maakt dus gebruik van zijn netwerk.

Probleem is wel dat er natuurlijk iemand moet zijn die die kennis en informatie wel moet weten en dat het dus van de snelheid van het netwerk afhangt of je lang of kort moet wachten op je antwoord.

Of het een nieuwe theorie is weet ik niet, maar het lijkt mij een interessante theorie. Meer info op onderstaande website:

http://ltc.umanitoba.ca/wordpress/